Site Overlay

Yritykset, yhteisöt ja julkinen sektori

Maksukyvyttömyys

Yritystä kohdanneet taloudelliset vaikeudet on oleellista tunnistaa oikea-aikaisesti. Usein tilanteen selvittäminen edellyttää nopean reagoinnin lisäksi asiantuntemusta. Avustamme maksukyvyttömyysmenettelyiden eri vaiheissa velkojia, velallisia ja muita osapuolia.

Palveluihimme kuuluvat neuvottelut ja maksusuunnitelmat asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi, konkurssipesän pesänhoitajana toimiminen, avustaminen konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa niin ennakollisesti kuin maksukyvyttömyysmenettelyn kestäessä sekä maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvät takaisinsaanti- ja muut oikeudenkäynnit.

Rikosoikeus

Yritystä tai yhteisöä kohtaan voidaan tehdä rikos. Asiakkaan oikeuksien toteuttaminen ja puolustaminen viranomaisissa ja oikeudenkäynnissä edellyttää ensiksi oikeuksien tunnistamista. Rangaistus- ja vahingonkorvausvaatimusten esittämisessä turvaudutaan usein asiantuntemukseen. Tietyissä tilanteissa yritys tai yhteisö voi olla myös vastaajan asemassa ja sitä kohtaan voidaan esittää taloudelliselta intressiltään merkittävä vahingonkorvausvaatimus. Rikosepäilyn ilmitulon myötä selvitettäväksi tulee yhtiön ja vastuuasemassa olevien henkilöiden oikeudellinen asema ja mahdollinen korvausvastuu.

Palveluihimme kuuluvat tutkintapyynnön laatiminen, avustaminen esitutkinnassa ja oikeudenkäynnin eri vaiheissa, mutta myös korvausten periminen. Perinteisten rikoslajien lisäksi erikoisosaamiseen kuuluvat talousrikokset kuten velallisen rikokset, kirjanpitorikokset, petokset ja verorikokset sekä näihin liittyvät liiketoimintakiellot.

Scroll Up